Anh là nước G7 duy nhất có thể rơi vào suy thoái trong năm 2023

Biểu đồ dưới đây thể hiện mức dự báo mới nhất về tăng trưởng kinh tế của IMF đối với các quốc gia G7… Theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế...